Tag

tilapia

artikelen
5
2016

Het begrensde overheidstoezicht op miljoenensubsidies door geldgebrek

13
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een misstand bij een miljoenensubsidie in de tilapia- en meervalsector leidde tot ingrijpen door Brussel. Maar bij hun vraag om schadevergoeding vissen gedupeerde ondernemers nog steeds achter het net. Deze zaak onthult vooral hoe gebrekkig het toezicht is op de besteding van subsidies: 'Overheden hebben te maken met beperkte budgetten. Er zijn daarom grenzen aan de mate waarin toezicht kan worden uitgeoefend.'

2015

Het rotte toezicht op vissubsidies

26
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het FTM-dossier over gesjoemel bij de verstrekking van vissubsidies heeft voor de tweede keer geleid tot Kamervragen. Het toezicht op vissubsidies schoot volgens de Europese Commissie ernstig tekort, maar de nieuwbakken staatssecretaris Martijn van Dam onderneemt weinig actie in dit dossier.

Krijgt vermeende subsidiefraude in vissector toch een strafrechtelijk staartje?

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een grote misstand bij een verleende miljoenensubsidie in de tilapia en meerval-sector leidde na onderzoek van Follow The Money tot een luide roep om een strafrechtelijk onderzoek. De geluiden zijn inmiddels verstomd waardoor een gedupeerde meervalkweker nu het juridische breekijzer van een artikel 12-procedure ter hand neemt.

2014

Antwoord op Kamervragen 'Vissen naar subsidie'

6
Anne de Blok

Anne de Blok

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma werd door de Kamerleden Van Gerven (SP), Dikkers en Leenders (beiden PvdA) tot verantwoording geroepen, maar haar antwoorden blijven summier.

​Waarom deze vis Nederland miljoenen gaat kosten

18
Anne de Blok

Anne de Blok

Uit onderzoek van Follow the Money en Brandpunt Reporter blijkt dat Europese subsidiegelden oneigenlijk zijn gebruikt voor de kweek van meerval. Niet gesubsidieerde meervalkwekers zeggen daardoor uit de markt te zijn gedrukt. Het CDA en de SP willen dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek instelt naar mogelijke fraude.