Tag

Universiteit

artikelen
17
2018

Ons economieonderwijs is waardeloos

32
Martijn Jeroen van der Linden

Martijn Jeroen van der Linden

Vandaag publiceert Rethinking NL officieel het rapport ‘Thinking like an economist?’ De belangrijkste conclusie van deze club van kritische economiestudenten is dat het Nederlandse academische economieonderwijs studenten niet goed voorbereid op hun rol in de maatschappij. Het is te smal, te abstract en te gericht op getallen.

2017

Verzieken internationale studenten ons onderwijs?

24
Sophie Stadhouders

Sophie Stadhouders

Er was deze week weer wat te doen om buitenlanders, maar voor de verandering ging het eens niet over vluchtelingen. Ditmaal betrof het de opmars van bollebozen uit het buitenland. Er worden steeds meer vragen gesteld over die snelle groei, zeker nu blijkt dat het onderwijsbudget onder druk staat. Hoe zit dat precies?

Wetenschappelijke uitgevers nog steeds schatrijk dankzij publiek geld

20
Sophie Stadhouders

Sophie Stadhouders

Open access had de prijs voor wetenschappelijke informatie aanzienlijk moeten verlagen, maar die belofte is vooralsnog niet ingelost. Wetenschappelijke uitgevers maken nog altijd gigantische winsten met onderzoek dat door belastingcenten gefinancierd is.

Wat vinden studenten van de invloed van Shell op hun opleiding?

9
Thomas Bollen

Thomas Bollen

Shell en de Rotterdam School of Management hebben een samenwerkingsovereenkomst die het olie- en gasbedrijf de mogelijkheid geeft om het curriculum van studenten te beïnvloeden. Is het onderwijs nog wel onafhankelijk? En staat zulke samenwerking met een oliebedrijf de aandacht voor duurzaamheid niet in de weg? FTM sprak met enkele studenten.

Wetenschappers die knokken om centen, werkt dat?

23
Sophie Stadhouders

Sophie Stadhouders

Begin mei ontvingen zes Nederlandse onderzoeksteams elk 18,8 miljoen euro van de overheid voor fundamenteel onderzoek. Reden voor een feestje dus. Maar zijn dergelijke subsidies, waar hevige competitie aan voorafgaat, wel zo'n goed idee?

2016

De oogkleppen van de economische wetenschap

Opinie
3
Gastauteur

Gastauteur

Rethinking Economics NL lid Maarten Kavelaars was in Brussel om te praten over de toekomst van de Europese Unie. Wat werd er precies besproken? En wat heeft dat te maken met het verbeteren van het Nederlandse economieonderwijs? Een beschouwing.

Follow the Money selecteert

128
Redactie

Redactie

Academici worden geteisterd door hoge werkdruk; een reddingsplan voor Deutsche Bank; de zorgpremie stijgt onverwacht; leren van de Britse woningmarktcrisis. Verder: ambitieuze motie uitfasering kolencentrales; antwoord op de vraag waar onze energiemiljarden blijven; fraudezaak bij Amerika’s grootste bank. Tot slot: studentencorpora; de ontmaskering van Seasick Steve; de magere resultaten van Angela Merkel.

Gamma-onderzoekers: vooral goed in borstklopperij

Opinie
26
Gastauteur

Gastauteur

Hoe komt het toch dat veel toonaangevende gammawetenschappers – economen, politicologen, bedrijfskundigen etc. – zo opscheppen over wat hun vakgebied de mensheid te bieden heeft? En waarom hangen ze in de media voortdurend de expert uit en blazen ze zo hoog van de toren? Dat vraagt gastcolumnist S. de Beter zich in zijn essay af. Lees zijn vlammende aanklacht tegen praatjesmakers.

2015

Economiestudenten: schaf neoklassieke dominantie in ons onderwijs af

Opinie
70
Gastauteur

Gastauteur

Nieuwe economen moeten de klassieken kennen. Economiestudenten Joris Tieleman en Maarten Kavelaars reageren op economiehoogleraar Harrie Verbon die op FTM pleitte voor handhaving van de neoklassieke dominantie in het economieonderwijs. 'Wij willen ons denken niet vernauwen tot de huidige mode in de economische onderzoekstijdschriften.'

Noodoproep studenten: eenzijdige economiestudie moet nú gemoderniseerd

Opinie
130
Gastauteur

Gastauteur

Een groep bezorgde Maastrichtse economiestudenten heeft het gehad met de dominantie van de neoklassieke school en roept op tot een gevarieerder onderwijsaanbod op universiteiten om de complexe problemen van deze tijd als voedselzekerheid, klimaatverandering en ongelijkheid mee te lijf te gaan.

De religie van het moderne economische denken

Opinie
139
Reijer Hendrikse

Reijer Hendrikse

Met de zorg voor het commerciële vastgoed, kwam het nutsdenken de universiteiten binnen en besmette daar het hele wetenschappelijke bedrijf. De universiteiten gedragen zich als schuld- en winstgedreven ondernemingen en reflecteren daarmee de neoliberale ideologie van de overheid. Columnist Reijer Hendrikse slaat alarm: 'niet-verkozen technocraten zullen de liberale democratie nog verder uithollen – een maatschappelijke tendens die aan de universiteit al lang een feit is'.

2013

Grote organisaties, hitsige bestuurders

Opinie
6
Ewald Engelen

Ewald Engelen

De aanstaande fusie van de natuurwetenschappelijke faculteiten van de VU en de UvA toont de krankzinnige logica van universiteitsbestuurders, aldus Ewald Engelen.

Universiteit kredietgever vakantiehuis professoren

0
Redactie

Redactie

Amerikaanse academici worden in de watten gelegd door hun universiteit. De nieuwste innovatie: hypotheekleningen voor luxueuze vakantie optrekjes.

Verelendung

Opinie
6
Ewald Engelen

Ewald Engelen

Weg met de nerd, leve de babbelende kaste! De tunnelvisie op bèta-faculteiten leidt tot een verslechtering van de sociale wetenschappen, aldus Ewald Engelen.

Topdit, Topdat

Opinie
0
Ewald Engelen

Ewald Engelen

Ewald Engelen was verheugd met de nieuwjaarstoespraak van zijn rector, waarin het topsectorenbeleid van Halbe en Maxime een veeg uit de pan kreeg. Was het cosmetica of bekering?

2012

Burgemeesters in oorlogstijd

Opinie
0
Ewald Engelen

Ewald Engelen

FTM columnist Ewald Engelen vraagt zich af of hij nog wel thuishoort in de Nederlandse academia die het 'nuttigheidsvirus' hebben gevat.

Nuttigheidsgezever

Opinie
0
Ewald Engelen

Ewald Engelen

De economisering van het hoger onderwijs is een doodzonde vindt Ewald Engelen.