Onderwerp · 1 artikelen

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat op basis van het justitiële verleden het gedrag van een sollicitant geen bezwaar oplevert voor de nieuwe baan. Iedere werkgever kan voor aanvang van een nieuwe baan naar een dergelijke verklaring vragen, maar alleen gedrag dat relevant is in het kader van de baan kan worden opgevraagd. Rijden onder invloed is voor een onderwijzer bijvoorbeel niet relevant, maar voor een taxichauffeur wel. Ook als de sollicitant gaat werken met vertrouwelijke gegevens of geld kan zijn nieuwe werkgever om een VOG vragen.

Jeugdzorg in het rood
12 juli 2022

19 klokkenluiders slaan alarm over misstanden in opvanghuis voor kinderen

Judith Spanjers
15