Organisatie

Vestia

Stichting Vestia is een grote Nederlandse woningcorporatie. De stichting verhuurt oornamelijk woningen, maar ook parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Het vastgoedbezit is verspreid over heel Nederland, met het accent op Zuid-Holland.

Stichting Vestia is een instelling, die door de rijksoverheid is erkend als woningcorporatie. De stichting dient daarom uitsluitend werkzaamheden te verrichten in het belang van de volkshuisvesting. De regels en richtlijnen waaraan Vestia zich dient te houden, en de prestaties die moeten worden verricht, zijn wettelijk vastgelegd in de Woningwet, die in 2015 totaal werd herzien.

artikelen
79
Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2022

Toezichthouder Ton Hugens: ‘Woningbouwcorporaties hebben steviger regie nodig’

Interview
6
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Ton Hugens houdt als directeur van de Autoriteit woningcorporaties toezicht op een sector die na jaren van relatieve rust een enorme bouwopdracht heeft. Te hoge ambities van de sector leidden in het verleden tot enorme problemen. In zijn eerste analyse kraakt Hugens alvast een paar harde noten. ‘Maak bouwplannen realistischer, want de werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de tekentafel.’

2021

Voor de gevallen woningcorporatie Vestia is het einde nabij

Analyse
33
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Woningcorporatie Vestia en belangenbehartiger Aedes hebben een plan gesmeed om Vestia op te splitsen in drie delen. Ook willen ze de enorme rentelast van de in nood verkerende corporatie gedeeltelijk uitsmeren over de gehele sector. Zo moeten er drie gezonde corporaties ontstaan, die op een volwaardige manier hun taken als bouwers en verhuurders van sociale woningen kunnen uitvoeren. Het huidige Vestia is daartoe niet langer in staat.

2020

Vestia-huurders lijden nog altijd onder derivatendrama

13
Peter Hendriks

Peter Hendriks

De huurders van Vestia zuchten sinds de derivaten-affaire van acht jaar geleden onder hoge huren en sober onderhoud. Nu blijkt de woningcorporatie ook een deel van het Sociaal Huurakkoord niet uit te voeren. Huurders betalen zich ondertussen blauw. ‘Er is sprake van minimaal onderhoud en marginale investeringen in duurzaamheid.’

2017

Arrestatie ex-Vestia-topman ondermijnt zaak tegen Deutsche Bank

Opinie
8
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Voormalig Vestia-bestuurder Erik Staal is opgepakt door de FIOD. Hij wordt ervan verdacht geld uit een ideële Vestia-stichting te hebben verduisterd. Hoe gaan de advocaten van Deutsche Bank dit gegeven gebruiken in de zaak die Vestia tegen ze heeft aangespannen?

Waarom Vestia nu toch Deutsche Bank voor het gerecht daagt

21
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Vestia eist 830 miljoen euro van Deutsche Bank. Daarmee verbreekt de corporatie de juridische wapenstilstand die in 2012 overeengekomen was bij de schikking van de derivatenaffaire. Deutsche Bank mag nu desgewenst een tegenclaim indienen. Hoe zit deze zaak in elkaar?

Vestia opent jacht op foute bankiers van Deutsche Bank

16
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Vestia sleept Deutsche Bank voor de rechter. In Londen. Deutsche heeft volgens de dagvaarding via een corrupte kasbeheerder grote aantallen gevaarlijke derivaten aan de corporatie verkocht. Een bank is een instituut, maar daar werken gewoon mensen van vlees en bloed. Wie zaten er persoonlijk aan de knoppen bij dit derivatenschandaal?

2016

Hoe dalende rente Vestia de das omdoet

12
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Woningcorporatie Vestia zit diep in de schulden, maar vervroegd aflossen kan niet omdat er dan enorme boeterentes moeten worden betaald. Zolang de lange rente laag blijft, moet de corporatie leven met haar schulden en is woningbouw uitgesloten. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Derivaten-trauma bij woningcorporaties herleeft

40
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Noem het woord 'derivaten' in combinatie met 'woningcorporaties' en de gedachten gaan bij de meesten terug naar een van de grootste fraudezaken uit de Nederlandse geschiedenis. In de wereld van de woningcorporaties zijn ze nog lang niet verlost van dit trauma. Nieuwe problemen met derivaten dienen zich aan.

Ingehuurde bullebak moet woningcorporaties behoeden voor huurachterstand

20
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Forse huurstijgingen en gedaalde inkomens zetten de bestedingsruimte van sociale huurders sterk onder druk. Toch slagen corporaties er redelijk in om het aantal problematische huurachterstanden binnen de perken te houden. Het snel inzetten van een deurwaarder is een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak.

Investeringsruimte woningmarktregio’s loopt te veel uiteen

6
Peter Hendriks

Peter Hendriks

FTM heeft een lijst samengesteld van de nieuwe woningmarktregio’s op volgorde van investeringsruimte. De onderlinge verschillen blijken verontrustend groot te zijn.

Gemeenten zwichten voor investeringskracht grote corporaties

6
Peter Hendriks

Peter Hendriks

De nieuwe woningmarktregio’s blijken een slap aftreksel van de aanbeveling van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. De systeemcorporaties zijn ongemoeid gelaten. En waar vinden we nu die kleinere corporaties die dicht bij de huurder staan?

Follow The Money selecteert

77
Redactie

Redactie

Vestia-gate continued. Komen er Europese belastingen aan? Een video-interview met Mervyn King en het 'geheime' hedgefund van McKinsey. Verder: bent u al lid van het precariaat? Hénokiens delen prijs uit aan baggerbedrijf en de politie van de toekomst. Tot slot: ook in België faalt rechterlijke macht jammerlijk, er wachten Griekenland pijnlijke keuzes en de Belgische centrale bank koopt Nederlandse bedrijfsobligaties op.

Waarom laat het Openbaar Ministerie de corrupte zakenbankiers in de Vestia-fraude lopen?

Opinie
104
Eric Smit

Eric Smit

De corrupte zakenbankiers van Deutsche Bank die een centrale rol speelden in de grootste fraudezaak uit de Nederlandse geschiedenis komen niet in de beklaagdenbank terecht. Het Openbaar Ministerie wil ze zelfs niet eens laten getuigen. Waarom zet het OM niet alles op alles om het recht te laten zegevieren?

Staal schikt met Vestia, maar erkent geen aansprakelijkheid

Opinie
47
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Woningcorporatie Vestia, Erik Staal en de commissarissen zijn tot een schikking gekomen. De voormalige topman betaalt 1 miljoen euro. Zowel Staal als de voormalige commissarissen schuiven treasurer Marcel de Vries alle schuld in de schoenen.

2015

Grote corporaties vrezen kleine woningmarktregio’s

39
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Minister Blok wil dat er woningmarktregio's worden gevormd van aaneengesloten gebieden van twee of meer gemeenten met ten minste 100.000 huishoudens. Corporaties kunnen maar in één regio investerende corporatie zijn. Peter Hendriks zal de ontwikkelingen die deze maatregel met zich meebrengt voor corporaties en huurders op de voet volgen.

ABN verlost van Vestia, maar nog niet van Erik Staal

14
Joris Heijn

Joris Heijn

ABN Amro en Vestia zijn weer goede vrienden nadat de bank 55 miljoen euro heeft overgemaakt aan de woningcorporatie vanwege het derivatendebacle uit 2012. Zulke goede vrienden zelfs, dat Vestia de staatsbank een gunst verleent in een nog lopende rechtszaak rondom oud-Vestia-topman Erik Staal. Maar de grote vraag is of ABN Amro vlak voor de beursgang wel geheel van het Vestia-dossier af is.

Blok jaagt woningcorporaties terug in hun hok

Opinie
13
Peter Hendriks

Peter Hendriks

'Too big to fail': net als banken kunnen woningcorporaties gevaarlijk groot geworden. Ze mogen nu door een wetswijziging alleen nog investeren in hun kernregio. Dat is in een aantal gevallen zeer ingrijpend voor zowel de regio’s als de corporaties. Bovendien: wie wil er nou kleiner worden?

Follow The Money selecteert

21
Redactie

Redactie

Veel aandacht voor onderwijs in de VS. Verder: de biecht van Vestia-fraudeur Arjan Greeven, het klimaat, maffiapraktijken met olijfolie en een oproep van Duitse economen om een parallelle munt in Griekenland in te voeren. En: een nieuwe vorm van internetchantage.

Een blamage voor politici

Opinie
111
Eric Smit

Eric Smit

De gevallen zonnekoning Erik Staal bewijst de waarheid een dienst door de bankiers die betrokken waren bij de verkoop van miljarden aan derivaten aan Vestia voor de rechter te dagen. Waarom riepen politici de bankiers niet ter verantwoording?

2014

'Knip mega-corporaties niet op, ze zijn volstrekt onmisbaar'

Opinie
11
Gastauteur

Gastauteur

Grote corporaties krijgen veel kritiek, maar schrijf ze niet af, waarschuwt corporatie-expert Peter Hendriks.  Misschien zijn ze nog wat log, maar ze hebben het in zich om slank, doelmatig en zeer nuttig te worden. Hendriks gaat met grote overtuiging in tegen de modieuze mening dat de grote corporaties moeten worden opgeknipt. 'Ik zie dat heel anders. Hopelijk krijg ik de gevestigde machten een beetje op hun achterste poten.'

Vestia-woningen naar Duitse belegger: Nederland betaalt de rekening

Opinie
30
Hans de Geus

Hans de Geus

Een buitenlandse belegger koopt 5.500 sociale huurwoningen van Vestia. Is dat erg? Ja, zegt columnist Hans de Geus. Zo worden we een speelbal van financiële partijen die profiteren van onze jaarlijks fors stijgende huren, waaraan elke belastingbetaler meebetaalt.

De vrije val van van Vestia [boekrecensie]

Opinie
5
Pieter Lakeman

Pieter Lakeman

Pieter Lakeman diende als eerste tuchtklachten tegen KPMG en Deloitte in wegens de wijze waarop de rentederivaten in de jaarrekeningen van Vestia gewaardeerd werden. Dat Hans Verbraeken de precieze cijfers niet weergeeft in zijn boek 'De vrije val van Vestia', is Lakemans enige punt van kritiek in zijn lovende recensie. 'Het zou interessant zijn geweest de fouten van KPMG cijfermatig te kunnen beoordelen.'

Overheidsbanken verkochten 'levensgevaarlijke' leningen aan woningcorporaties

23
Jan-Hein Strop

Jan-Hein Strop

De Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten hebben op grote schaal leningen met verborgen derivaten uitstaan bij woningbouwcorporaties, blijkt uit onderzoek. 'Deze producten zijn levensgevaarlijk.'

Duivesteijn: ‘Er is iets wezenlijks mis met ons corporatiestelsel’

31
Peter Hendriks

Peter Hendriks

PvdA-senator Adri Duivesteijn vindt dat het tijd wordt voor een tweede verzelfstandiging van de corporatiesector. 'De sector moet worden teruggegeven aan de samenleving,' zegt hij in een interview met Follow the Money.

Over schoonheidsprijzen gesproken

Opinie
5
Ruud de Wit

Ruud de Wit

De verkoop van 5500 Vestia-woningen voor 578 miljoen euro is de grootste uit de Nederlandse woningvastgoedgeschiedenis. En toch verdient de deal niet bepaald de schoonheidsprijs, aldus columnist Ruud de Wit.

Financiële Tumoren

Opinie
6
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

De huidige derivatenmarkt wereldwijd beslaat ruim 700.000 miljard. Daarmee is de exposure van derivaten al weer boven het niveau van voor de crisis.

De parlementaire enquêtecommissie op het rooster

8
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Zo’n zestig mensen zijn de afgelopen weken door de enquêtecommissie meedogenloos gegrild. Nu is het moment aangebroken om de commissieleden te beoordelen. Hoe hebben ze het gedaan, individueel en als team?

Waarom is Balkenende eigenlijk niet gehoord?

10
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Na het horen van tientallen mensen voor de enquetecommissie wonen is duidelijk dat zelfregulering desastreuze gevolgen heeft gehad. Maar waar was de grote voorvechter van zelfregulering voor maatschappelijke ondernemingen?

Piet Hein Donner verveelt met juridisch getinte antwoorden

5
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Voormalig minister Piet Hein Donner maakte zich min of meer onkwetsbaar tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Hij gaf geen moment de indruk aan zelfreflectie te hebben gedaan.

Voormalig CFV-baas: 'kosten Vestia veel hoger'

1
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Jan van der Moolen, oud-directeur van de financiële toezichthouder CFV, zei woensdag dat hij het toezicht op derivaten te veel heeft overgelaten aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. ‘Ik had graag het recht gehad om een bewindvoerder aan te stellen.’