Tag

vrije artsenkeuze

artikelen
19
2018

Zzp’ers krijgen Achmea in de rechtszaal op de knieën voor vrije artsenkeuze

12
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Achmea moet van de rechter een aantal maatregelen terugdraaien die bedoeld zijn om de keuze van patiënten voor zorgverleners met wie de verzekeraar geen contract heeft moeilijker te maken. De uitspraak past in een groeiende rij rechtszaken tussen zorgverleners en verzekeraars over vrije artsenkeuze. Hoewel de wet die beschermt, zoeken verzekeraars steeds weer de grenzen op.

2016

Kamervragen over winstuitkering en rechtszaak zorgorganisatie De Karmel

9
Eelke van Ark

Eelke van Ark

De artikelen die Follow the Money publiceerde over de Gelderse zorgorganisatie De Karmel, hebben tot Kamervragen geleid. SP-kamerlid Nine Kooiman wilde van minister Edith Schippers weten hoe de cliënten op dit moment verder moeten en of de organisatie illegaal winst uitkeert.

'Rechter, weegt een relatiebeding zwaarder dan vrije zorgkeuze?'

17
Eelke van Ark

Eelke van Ark

De Arnhemse rechtbank buigt zich over een conflict tussen vier Gelderse gezinshuizen en hun overkoepelende organisatie De Karmel. De gezinsouders willen na jarenlange onderlinge problemen weg bij De Karmel. Hun cliënten willen mee, maar dreigen door een relatiebeding afscheid te moeten nemen van hun vertrouwde gezinsomgeving.

Hoe de Algemene Maatregel van Bestuur de democratie uitholt

22
Pieter van der Lugt

Pieter van der Lugt

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), een instrument om wetten bij te stellen en onbedoelde neveneffecten weg te nemen, dreigt in toenemende mate te worden gebruikt om democratische controle door het parlement te omzeilen. Hoe werkt deze politieke sluiproute, hoe is hij ontstaan en hoe vaak komt dit oneigenlijk gebruik van AMvB’s voor?

2015

Aanval op contractvrije zorg draait om macht, niet om geld

Opinie
62
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Minister Schippers probeert met een nieuw wetsvoorstel om het fenomeen 'ongecontracteerde zorg' aan te pakken. Maar waarom?

Contractvrij wordt vogelvrij: nieuwe wet ondermijnt keuzevrijheid in de zorg

23
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

Minister Schippers werkt aan een wet waarmee zij de macht van verzekeraars verder vergroot en de vrije artsenkeuze beperkt. Een jaar geleden haalde haar plan het niet; de afschaffing van de vrije artsenkeuze strandde in de Eerste Kamer. Krijgt Schippers nu toch haar zin?

De beroepsvereniging is ziek, maar wil niet naar de dokter luisteren

62
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Voor wie komt de Landelijke Huisartsenvereniging eigenlijk op? Niet voor de belangen van huisartsen, vinden zij zelf. Follow the Money ondervroeg 1700 huisartsen over ontwikkelingen in de zorg en in hoeverre zij daar via hun branchevereniging invloed op kunnen uitoefenen. De resultaten stemmen niet vrolijk.

De opmerkelijke draai van zorgverzekeraars over vrije artsenkeuze

21
Joris Heijn

Joris Heijn

De zorgverzekeraars vonden het helemaal niet zo belangrijk dat de vrije artsenkeuze werd afgeschaft. Dat blijkt uit interne stukken van Zorgverzekeraars Nederland in handen van Follow the Money. Nu zijn de verzekeraars juist een van de felste voorstanders in de strijd rond het beruchte ‘artikel 13.’ Hoe kan dat?

Gaat Chris Oomen eigen branchevereniging aanklagen wegens kartelvorming?

19
Joris Heijn

Joris Heijn

De dwarse zorgverzekeraar DSW denkt erover de eigen branchevereniging aan te klagen wegens kartelvorming. Reden: DSW-directeur Oomen krijgt sinds kort als enige geen inzage in bestuursstukken.

2014

Vrije artsenkeuze is vooral business. Voor medici

Opinie
30
Robin Fransman

Robin Fransman

Robin Fransman heeft niets met wat 'Vrije Artsenkeuze is gaan heten'. Die leidt niet tot efficiency en kwaliteit door het concentreren van kennis in een beperkt aantal centra, aldus deze columnist. Alleen medici, die meer verrichtingen kunnen doen, zijn er blij mee.

Hoe Edith Schippers dreigde te struikelen over haar eigen geesteskind

Opinie
44
Eelke van Ark

Eelke van Ark

De VVD trekt alles uit de kast om alsnog aan de vrije artsenkeuze te morrelen - praktisch het geesteskind van liberaal Edith Schippers zelf. Daarbij wordt ook de grens van de democratie niet gerespecteerd. Waar zijn die liberale idealen gebleven?

Inperking vrije artsenkeuze sneuvelt op dwarse PvdA-senatoren

48
Eelke van Ark

Eelke van Ark

De Eerste Kamer stemde tegen de inperking van vrije artsenkeuze. PvdA-senatoren Duivesteijn, Ter Horst en Linthorst hielp het tegenkamp aan een meerderheid. 'De PvdA heeft zich zelfs van hun menselijke kant laten zien.'

Spanning rond vrije artsenkeuze stijgt in Eerste Kamer

22
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Het Eerste Kamer-debat over vrije artsenkeuze legde maandag en dinsdag de grote weerstand onder bloot onder het publiek tegen de inperking van artikel 13. Dat brengt sommige partijen in een lastig parket.

Kleine zorgverzekeraars bewijzen dat vrije keuze niets extra kost

25
Eelke van Ark

Eelke van Ark

De premies van de zorgverzekeraars zijn bekend en zelf je zorgverlener kiezen, blijkt geld te kosten bij de grote vier. Of toch niet? De kleinere zorgverzekeraars bewijzen het tegendeel.

Tweede Kamer stemt voor wijziging artikel 13

5
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Minister Edith Schippers van VWS heeft het na jaren voor elkaar: eindelijk steunen voldoende Kamerleden de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

Debat artsenkeuze: ingewikkeld wetsvoorstel met onduidelijke effecten

8
Eelke van Ark

Eelke van Ark

De keuze voor de huisarts blijft vrij, maar medisch specialisten en psychologen zijn straks afhankelijk van contractering door de zorgverzekeraar. Wat de wijziging van artikel 13 precies oplevert is niet duidelijk.

Strijd over vrije artsenkeuze gaat verder in Tweede Kamer

8
Eelke van Ark

Eelke van Ark

De politieke eindsprint om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet te wijzigen wordt deze week ingezet in de Tweede Kamer. Blijft vrije artsenkeuze bestaan of krijgen de zorgverzekeraars zeggenschap over de markt?

Nieuwe zorgpolis van minister Schippers is flauwekul

5
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Minister Schippers kondigde maandag op Radio 1 aan met een nieuwe zorgpolis te komen en de vrije artsenkeuze niet te wijzigen. Dat blijkt onzin. Het CDA wil uitleg van de minister.

Wetswijziging artsenkeuze dreigt hinderpaal voor patiënt te worden

10
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Vrije artsenkeuze zou een van de belangrijkste drijfkrachten moeten zijn in de vrije zorgmarkt. Maar als minister Schippers erin slaagt de Zorgverzekeringswet te wijzigen is het afgelopen met kiezen. Wat zijn de gevolgen voor de patiënt?