Tag

wachtlijst

artikelen
3
2016

Hoe rijker de stad, hoe langer de wachtlijst voor sociale woningen

13
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Hoe hoger de waarde van koopwoningen in een stad, hoe langer de wachtlijst voor sociale woningen. Dat blijkt uit een lijst van 20 steden die Follow the Money heeft opgesteld. Daarop staan per stad het gemiddelde inkomen, de gemiddelde WOZ-waarde en de inschrijfduur voor sociale woningen. De gegevens blijken nauw samen te hangen.

Wachtlijsten corporaties zeggen weinig over bouwbehoefte. Hoe kan dat?

15
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Als je alle huishoudens die voor een sociale woning staan ingeschreven optelt, dan lijkt een enorm bouwprogramma absolute noodzaak. Maar wat zegt het aantal huishoudens op zo’n wachtlijst over de werkelijke behoefte aan sociale huurwoningen?

2015

Duizenden ouderen wachten te lang op het verpleeghuis

12
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben de maximaal aanvaardbare wachttijd voor het verpleeghuis vastgesteld op zes weken. Dat zou betekenen dat alle ouderen met dementie of ernstige fysieke beperkingen daar binnen de aanvaardbare termijn terecht kunnen. Onderzoek van FTM toont aan dat die norm een wassen neus is; ouderen die zorg hard nodig hebben, staan vaak maandenlang op de wachtlijst.