Tag

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) is eind december 2020 in de Tweede Kamer aangenomen, en wacht nu in de Senaat op aanvullend advies van de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarna wordt ook daar over het wetsontwerp gestemd. De WGS moet het publieke en private organisaties nog makkelijker maken om gegevens over burgers uit te wisselen.

Critici noemen de WGS) wet ‘super SyRI’. SyRI is een inmiddels door de rechter verboden systeem om uitkeringsfraude van burgers op te sporen.
artikelen
2
2021

‘Het Nederlandse staatsbestel is niet klaar voor verdere digitalisering’

Interview
102
Sebastiaan Brommersma

Sebastiaan Brommersma

Digitalisering van de overheid zet de verhoudingen in de rechtsstaat onder druk. Door complexe technologie en scheefgroei in de distributie van digitale middelen kunnen de rechter en het parlement de uitvoerende macht steeds slechter controleren. Het delicate evenwicht van de trias politica raakt zo verder verstoord, waarschuwt Reijer Passchier van de Universiteit Leiden.

De datahebzucht van de overheid lokt nieuwe toeslagenaffaires uit

Analyse
54
Sebastiaan Brommersma

Sebastiaan Brommersma

De overheid maakt steeds vaker gebruik van complexe data die ze over burgers verzamelt. Maar de koppeling van al die data is ondoorzichtig en de algoritmes die overheidsdiensten gebruiken om de data te verwerken, zijn moeilijk te controleren. Dat is een recept voor hardnekkige systeemfouten, die grote gevolgen kunnen hebben: zie de toeslagenaffaire. De Tweede Kamer heeft inmiddels een nieuwe wet aangenomen die inzet op nog verdergaande datakoppelingen.