Tag

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz regelt de intramurale zorg voor mensen. De wet werd in 2015 aangepast, waardoor meer ruimte ontstond voor zorg aan huis.

artikelen
1
2021

Grijs goud: Europese ouderenzorg is goudmijn voor internationale investeerders

20
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Commerciële bedrijven storten zich in heel Europa op de ouderenzorg. De toenemende vergrijzing en de privatisering maken de sector tot een groeimarkt, waar een gestage stroom van publieke gelden kan worden omgezet in hard rendement. Samen met Investigate Europe onderzocht Follow the Money de booming business van het grijze goud, en de risico’s die winstbejag oplevert voor de kwaliteit van leven van miljoenen Europese ouderen.