Tag

Wet open overheid (voorheen: Wet openbaarheid van bestuur)

Wet die de overheid verplicht stukken desgevraagd openbaar te maken, opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (sinds 1 mei 2022).

Op grond van de Wet open overheid kan iedereen documenten opvragen over het beleid van bestuursorganen als ministeries, provincies, gemeenten en waterschapen. Zij moeten die documenten verstrekken, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dat niet te doen – wanneer bijvoorbeeld de privacy van iemand in het geding is, of ‘het goed functioneren van de staat’.

Het bestuursorgaan moet binnen een termijn van 28 dagen beslissen op een verzoek, met een  verlenging van maximaal 14 dagen. Een verzoek hoeft niet in behandeling te worden genomen als het te omvangrijk is, mits eerst met indiener contact is geweest over mogelijkheden om het verzoek in te perken.

De Woo beoogt bestuursorganen ertoe aan te zetten meer uit eigen beweging ('actief’) documenten openbaar te maken. 

artikelen
12
2022

Kabinetsplan voor verplichte afname van waterstof verzekert Shell van een afzetmarkt

38
Birte Schohaus & Jilles Mast

Birte Schohaus & Jilles Mast

Minister Jetten wil de industrie mogelijk verplichten groene waterstof af te nemen. Goed nieuws voor Shell: een afzetmarkt lijkt daarmee gegarandeerd. Uit Wob-documenten blijkt dat dit precies is waar de olie- en gasgigant voor heeft gelobbyd.

Amsterdam bepaalt zelf wel wat ze openbaar maakt over Shell

59
Birte Schohaus & Jilles Mast

Birte Schohaus & Jilles Mast

Amsterdam publiceerde enkele honderden documenten over Shell. Dat lijkt goed nieuws, maar dat is het niet. De gemeente zet met een eigen selectie van documenten de burger buitenspel. ‘Een belediging van de Wob en van het Shell Papers-onderzoek.’ En een voorbode van wat we onder de nieuwe Wet open overheid mogelijk vaker zien.

Regeringscommissaris Arre Zuurmond: ‘Informatierechten moeten in de grondwet’

Interview
17
Birte Schohaus & Bas van Beek

Birte Schohaus & Bas van Beek

Sinds de Toeslagenaffaire weten we hoe ernstig de gevolgen voor burgers kunnen zijn als de overheid haar informatiehuishouding niet goed geregeld heeft. Inmiddels ligt er een actieplan. Arre Zuurmond, voormalig ombudsman van de gemeente Amsterdam, gaat de overheid hieraan houden. ‘Zo nodig moet er een grondwetswijziging komen.’

Overheidsexcuus voor trage openbaarmaking van informatie blijkt smoesje

40
Bas van Beek & Birte Schohaus

Bas van Beek & Birte Schohaus

De overheid is steevast te laat met het afhandelen van Wob-verzoeken. Dat ligt niet aan de omvang van de verzoeken, maar aan het omslachtige beleid, blijkt uit een vandaag verschenen rapport. Elk ministerie heeft een andere aanpak, aantallen worden niet goed bijgehouden en regie ontbreekt. ‘Het is daarom de hoogste tijd dat er uniforme, rijksbrede rapportages komen.’

2021

Overheid werkt aan rookgordijn rond openbare informatie

68
Jilles Mast, Alexander Beunder, Birte Schohaus & Bas van Beek

Jilles Mast, Alexander Beunder, Birte Schohaus & Bas van Beek

Aan de voorkant predikt de overheid transparantie. Achter de schermen poogt ze de luiken dicht te houden. De staat wil ‘omvangrijke’ verzoeken om informatie, zoals dat naar ‘de Shell Papers’, makkelijker kunnen afwijzen. En daar moet de rechter haar een handje bij helpen. ‘Ze zoeken naar oplossingen in de verkeerde hoek. De verzoeker is niet het probleem.’

Overheid laat haar geheugen vastlopen in digitale chaos

54
Birte Schohaus & Bas van Beek

Birte Schohaus & Bas van Beek

Duizenden overheidsdocumenten verstopt in de privémail van ambtenaren, archiveringssystemen die niemand snapt en ongelabelde notulen die verdwijnen in de digitale chaos. Zo zien de archieven van de overheid eruit. De inspectie waarschuwt: het collectieve geheugen dementeert. Controle van de overheid is dan onmogelijk.

2020

Ondeugdelijke mondkapjes: miljoenen verdienen en wegkomen met een boete van niks

12
Peter Teffer

Peter Teffer

Mondneusmaskers of spatbrillen moeten overal in de Europese Unie aan dezelfde vereisten voldoen. Het aanbieden van ondeugdelijke maskers, of van maskers met een vals certificaat, moet ‘afschrikkend’ worden gestraft. Maar de hoogte van de boete is in sommige lidstaten een lachertje. Een beetje fraudeur harkt in het juiste land miljoenen binnen, er tegen de lamp lopen kost toch maar een paar honderd euro.

De kosten van Covid: Nederland onderaan transparantieladder

18
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Nederland slaat zich geregeld op de borst vanwege zijn ‘transparante’ overheid. Maar bij de inkoop van mondneusmaskers en beademingsapparaten gaan plotseling alle luiken dicht. Vrijwel alle andere EU-landen zijn veel meer open over de aanschaf – en kosten – van medische hulpmiddelen, zo blijkt uit internationaal data-onderzoek van onder andere Follow the Money.

Onderzoek jeugdzorgtekorten: we gaan wobben

9
Jeroen Wijnen & Margot Smolenaars

Jeroen Wijnen & Margot Smolenaars

Volg het geld van kabinet tot kind: dat is wat Follow the Money probeert te doen in het dossier Jeugdzorg in het rood. Het verslag van onze zoektocht leidde tot veel reacties. Inmiddels zijn we met een kleine veertig gemeenten in gesprek. Acht gemeenten krijgen een Wob-verzoek.

Het moeras jeugdzorg: waar blijft het geld?

49
Daan Appels & Lucien Hordijk

Daan Appels & Lucien Hordijk

Gemeenten komen miljoenen tekort op hun begroting. Dat wijten zij vooral aan de stijgende kosten van jeugdzorg. Ze zouden ten onder gaan als Den Haag niet met twee miljard euro over de brug komt. Maar als Follow the Money aan diezelfde gemeenten vraagt hoe zij hun geld hebben uitgegeven, zijn ze nauwelijks bereid hun huishoudboekje te openen.

Podcast | Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’

Podcast
2
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Door het tekort aan mondmaskers in Europese zieken- en verzorgingshuizen ontstond een omvangrijke grijze handel in Chinese mondkapjes met valse en misleidende kwaliteitscertificaten. Uit een analyse van onderzoeksjournalisten in 13 lidstaten van de Unie blijkt dat vrijwel alle Europese overheden het slachtoffer werden van dubieuze producenten en handelaren. ‘Iedereen probeert een graantje mee te pakken.’

Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’

31
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Door het tekort aan mondmaskers in Europese zieken- en verzorgingshuizen ontstond een omvangrijke grijze handel in Chinese mondkapjes met valse en misleidende kwaliteitscertificaten. Uit een analyse van onderzoeksjournalisten in 13 lidstaten van de Unie blijkt dat vrijwel alle Europese overheden het slachtoffer werden van dubieuze producenten en handelaren. ‘Iedereen probeert een graantje mee te pakken.’