Tag

Wet voorkeursrecht gemeenten

De Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) verplicht grondeigenaren bij verkoop hun grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit geldt alleen voor grond waar door de gemeente een voorkeursrecht op is gevestigd.

artikelen
1