Persoon

Wilbert Tomesen

Wilbert Tomesen is sinds 2013 vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij is daar belast met het toezicht op de naleving van regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Tomesen is sinds 2016 lid van de kenniskring van de CTIVD en is ook voorgedragen als lid van de klachtencommissie van de CTIVD. Deze klachtencommissie geeft wanneer de nieuwe Wiv in werking treedt, bindend advies aan de minister van Binnenlandse Zaken over het werk van de geheime diensten.

Voorheen was hij hoofdofficier van justitie op verschillende plekken in Nederland. Ook was hij officier van justitie op Aruba. Hij heeft rechten gestudeerd in Utrecht.
artikelen
3

Personalia

Voornaam

Wilbert

Achternaam

Tomesen

Dienstverbanden: hoofdfunctie

Dienstverbanden: nevenfunctie

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2019

‘Klokkenluiders hebben te hoge verwachtingen van ons’

Interview
24
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Na drie woelige jaren hoopt de nieuwe bestuursvoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders – Wilbert Tomesen, die bijna een jaar geleden aantrad – op nieuw elan. Zijn aanstelling verliep niet zonder slag of stoot, maar nu de commissie-Biesheuvel concludeerde dat zijn selectie- en benoemingsprocedure volgens de regels is verlopen, voelt hij zich vrij om met Follow the Money en NRC Handelsblad te spreken.

Bestuurders Huis voor Klokkenluiders lieten klokkenluiders vallen

23
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

In december 2018 deelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer mee dat twee klokkenluiders misstanden hebben gemeld over – nota bene – het Huis voor Klokkenluiders. Er zou van alles mis zijn met de benoeming van directie, personeel en bestuurders. Uit onderzoek van FTM en NRC Handelsblad blijkt dat er inderdaad veel fout ging.

De zaak De Wit & Laarman

5
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Reconstructie van de zaak die klokkenluiders Gerrit de Wit en Henk Laarman eind jaren negentig aanhangig maakten: zij deden melding van misstanden en mogelijke fraude bij de Dienst Recherchezaken van het ministerie van VROM. De chef van de DRZ, Reinier van der Linden, werd verdacht van corruptie en fraude, maar verdween uiteindelijk met een gouden handdruk.