Tag

Woningbouwcorporaties

Een woningcorporatie, woningbouwcorporatie of wooncorporatie is een stichting of vereniging die zorgt voor het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte met een betaalbare huur voor mensen met een smalle beurs (sociale woningbouw).

De woningcorporatie heeft in Nederland een centrale rol in de volkshuisvestingssector gekregen. Ze voert in feite het overheidsbeleid uit op het gebied van sociale huisvesting. Daarom garandeert de staat hun leningen, wat de rente drukt. Ze staan ook onder toezicht van de overheid via de Autoriteit woningcorporaties.

De circa 300 corporaties in Nederland hebben gezamenlijk 29 procent (2,4 miljoen) van de woningen in hun bezit.

artikelen
15
2020

Ollongrens ‘sigaar uit eigen doos’ levert geen extra woningen op

Analyse
31
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Minister Ollongren wil de bouw van betaalbare sociale woningen stimuleren met een korting op de verhuurderheffing. Woningcorporaties tekenden volop in op een regeling die daarvoor moet zorgen, en die de schatkist 2,66 miljard euro kan kosten. Toch zorgt die nieuwe kortingsregeling niet voor meer woningbouw.

Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht

Analyse
46
Peter Hendriks

Peter Hendriks

De verhuurderheffing voor woningcorporaties, die in 2013 werd ingevoerd, levert de schatkist jaarlijks 1,6 miljard euro op. Maar dat financiële voordeel heeft een hoge prijs: er worden veel minder sociale woningen gebouwd. Als de heffing blijft bestaan, neemt de woningnood de komende 15 jaar sterk toe.

Verhuurderheffing op de helling

113
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Een pleister op een bloedende overheidsbegroting in crisistijd, zo werd de verhuurderheffing verkocht. Corporaties betaalden deze belasting op hun bezit door te bezuinigen op dat andere speerpunt: bouwen. Zeven jaar na dato tekent het effect van de verhuurderheffing zich scherp af: de woningbouw is ernstig ontwricht. Nu drie van de vier regeringspartijen zeggen niets meer in deze ‘crisisbelasting’ te zien, staat de heffing ook politiek ter discussie.

2019

In woud van belangen delft woningbouw het onderspit

36
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Woningbouw mag dan een politieke prioriteit zijn, maar dat betekent niet dat alle poorten meteen opengaan voor woningbouwprojecten. Dezelfde overheid die een miljard uittrekt om gemeenten zover te krijgen dat ze bouwen, frustreert nieuwbouw buiten de geijkte kaders. Kleuren de ontwikkelaars wel binnen de lijntjes, dan stranden hun plannen in een wirwar aan regels, normen en procedures. Daardoor worden veel geoormerkte locaties nooit of met grote vertraging gebouwd.

2018

Regering wil duurzame sociale woningen, maar pakt investeringsgeld van woningcorporaties af

Analyse
106
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Zo’n 2,1 miljoen corporatiewoningen moeten van het gas af en dat betekent: verduurzamen. Tegelijkertijd moeten corporaties fors bijbouwen om de woningnood te lenigen. Hoe valt dat te rijmen met een meer dan verdubbeling van de fiscale lasten van de sector in 2021? Spoiler alert: niet.

Het falen van Rutte: niet de crisis, maar het kabinetsbeleid veroorzaakte woningtekorten

Analyse
213
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Het kabinet-Rutte presenteert het huidige woningtekort als een gevolg van de crisis. Dat klopt maar ten dele: de beleidskeuzes van de afgelopen kabinetten hebben de situatie extreem verergerd. Zowel in de particuliere sector als bij de corporaties is de woningbouw door regeringsmaatregelen ernstig in het slop geraakt.

2017

Waarom de formatie kan stranden op de huurtoeslag

24
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Er circuleren meerdere ideeën voor hervorming van de huurtoeslag, een regeling waarop regeringspartij VVD graag zou bezuinigen. Het is een heikel onderwerp in de formatieonderhandelingen. Dit zijn de plannen waarvoor de gesprekspartners hun messen slijpen.

2016

Leidse corporatie doorbreekt taboe op verplaatsbare miniwoningen

22
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Leiden moet onder meer statushouders en daklozen huisvesten. De wachtlijsten zijn lang en nieuwe woningen bouwen kost veel tijd. Corporatie Ons Doel kiest daarom voor kleine verplaatsbare woningen: een primeur voor de sector.

Brandbrief Ymere duidt op grote ongerustheid over haar toekomst

1
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Wat gaan de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam de komende maanden doen? Ze kunnen kiezen voor opgaan in één grote woningmarktregio, of voor de vorming van een aantal kleinere. Voor megacorporatie Ymere is de tweede optie een nachtmerriescenario.

Staal schikt met Vestia, maar erkent geen aansprakelijkheid

Opinie
47
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Woningcorporatie Vestia, Erik Staal en de commissarissen zijn tot een schikking gekomen. De voormalige topman betaalt 1 miljoen euro. Zowel Staal als de voormalige commissarissen schuiven treasurer Marcel de Vries alle schuld in de schoenen.

2015

Blok jaagt woningcorporaties terug in hun hok

Opinie
13
Peter Hendriks

Peter Hendriks

'Too big to fail': net als banken kunnen woningcorporaties gevaarlijk groot geworden. Ze mogen nu door een wetswijziging alleen nog investeren in hun kernregio. Dat is in een aantal gevallen zeer ingrijpend voor zowel de regio’s als de corporaties. Bovendien: wie wil er nou kleiner worden?

2014

Woningcorporaties en cruiseschepen: de SS Rotterdam-affaire

2
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Een uitstekende volkshuisvester bijt zich vast in een schip en richt Woonbron bijna ten gronde. Maar waarom grepen de commissarissen niet in?

2013

Dubieuze honoreringen roepen (terecht) stevige reacties op

Opinie
16
Ruud de Wit

Ruud de Wit

Salariëring van corporatiebestuurders en directieleden en bestuurders van (semi)publieke instellingen is een hekel onderwerp, ondervond Ruud de Wit. Hij ziet ook een lichtpunt: Wouter Bos.

De (wan)prestaties van graaiend corporatiebestuurder Peter Ruigrok

Opinie
25
Ruud de Wit

Ruud de Wit

Interimmer Peter Ruigrok streek in 9 maanden tijd ruim een half miljoen euro op bij een kleine Brabantse woningbouwcorporatie. Columnist Ruud de Wit heeft geen goed woord over voor deze 'omhoog gevallen bestuurder'.

2012

Corporate negligence

Opinie
0
Redactie

Redactie

Bij de "nep-privatiseringen" woningcorporaties is het toezicht in handen gevallen van amateuristische deeltijdtoezichthouders, zo maakt het Vestia-drama duidelijk.