Tag

WOZ-waarde

Elke huiseigenaar betaalt onroerendezaakbelasting (ozb). Om de hoogte van deze gemeentelijke onroerendezaakbelasting van 7,8 miljoen Nederlandse woningen te berekenen, bepaalt een gemeente per wijk ieder jaar de waarde van alle woningen. Deze zogeheten WOZ-waarde is niet alleen van belang voor de ozb, maar speelt ook bij het invullen van het reguliere belastingformulier een rol: het eigenwoningforfait – het in geld uitgedrukte gebruiksgenot van de eigen woning – is ook gebaseerd op deze waarde. Een lagere WOZ-waarde vertaalt zich dus uit in lagere belastingaanslagen. Huiseigenaren hebben er daarom belang bij om de WOZ-waarde te drukken.

artikelen
3
2019

Het raadsel van te lage WOZ-waarden in West Maas en Waal

34
Peter Hendriks

Peter Hendriks

In de gemeente West Maas en Waal lijken vooral duurdere woningen een opvallend lage WOZ-waarde te hebben. Tussen WOZ-waarde en verkoopwaarde zit in sommige gevallen twee ton verschil. Wat is er aan de hand in de kleine gemeente tussen de twee grote rivieren?

508 euro voor een telefoontje en een formulier: gemeenten betalen zich blauw aan WOZ-bezwaren

34
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Met het op grote schaal WOZ-beschikkingen voor woningeigenaren aanvechten, valt vrij eenvoudig geld te verdienen. Gemeenten voelen zich geplukt, maar zien weinig mogelijkheden het lek te dichten.

2017

Vastgoedbelasting bevoordeelt vooral rijke huiseigenaren

19
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Er lijkt weinig systeem te zitten in wat eigenaren per gemeente aan vastgoedbelasting moeten betalen. Het is in de eerste plaats geluk hebben met je woonplaats. Toch zit er een zekere orde in de chaos. Het leidende principe lijkt te zijn dat de zwakste schouders de zwaarste lasten moeten torsen.