Onderwerp · 3 artikelen

WOZ-waarde

Elke huiseigenaar betaalt onroerendezaakbelasting (ozb). Om de hoogte van deze gemeentelijke onroerendezaakbelasting van 7,8 miljoen Nederlandse woningen te berekenen, bepaalt een gemeente per wijk ieder jaar de waarde van alle woningen. Deze zogeheten WOZ-waarde is niet alleen van belang voor de ozb, maar speelt ook bij het invullen van het reguliere belastingformulier een rol: het eigenwoningforfait – het in geld uitgedrukte gebruiksgenot van de eigen woning – is ook gebaseerd op deze waarde. Een lagere WOZ-waarde vertaalt zich dus uit in lagere belastingaanslagen. Huiseigenaren hebben er daarom belang bij om de WOZ-waarde te drukken.

Woningmarkt
27 november 2019

Het raadsel van te lage WOZ-waarden in West Maas en Waal

Peter Hendriks
34
Woningmarkt
19 augustus 2019

508 euro voor een telefoontje en een formulier: gemeenten betalen zich blauw aan WOZ-bezwaren

Peter Hendriks
34
2017
Woningmarkt
15 april 2017

Vastgoedbelasting bevoordeelt vooral rijke huiseigenaren

Peter Hendriks
19