2016

© National Custom and Self Build Association

Corporaties willen commercieel bezit niet in BV onderbrengen

9
Peter Hendriks

Peter Hendriks

De corporaties moeten eind dit jaar hun voorstel indienen over hoe ze het commerciële van het sociale bezit willen scheiden. In veel opzichten zou een aparte BV de meest overzichtelijke manier zijn. Alles wijst er echter op dat een administratieve scheiding de belangrijkste oplossing wordt. Waarom eigenlijk?

Overheidsbanken in corporatiesector onder druk door institutionele beleggers

0
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank, ooit samen bijna duopolist in de corporatiesector, hebben te maken met stevige concurrentie in de markt voor corporatieleningen. Onder meer verzekeraars ontdekken de voordelen van lenen aan de veilige corporatiesector. Maar hoe gaat de overheid de gederfde inkomsten uit dividend van hun banken nu goedmaken?

2015

Woningcorporaties worstelen met herwaardering woningbezit

0
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Volgens de nieuwe Woningwet moeten de woningcorporaties hun bezit over 2016 waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. Een tijdrovende operatie, die hun volgens een schatting wel 100 miljoen euro kan gaan kosten.

Splitsing activiteiten woningcorporaties wordt helse klus

0
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst wil dat woningcorporaties hun sociale en commerciële activiteiten loskoppelen. Het met de sector gesloten compromis daarover is een gemiste kans: het laat ruimte voor verkwisting van corporatiegeld.

2012

Financiële innovaties houden Vestia in wurggreep

0
Redactie

Redactie

Woningcorporatie Vestia wilde het renterisico met derivaten afdekken en verkeert nu in doodsnood. De problemen bij Vestia staan niet op zichzelf.