Organisatie · 1 artikelen

Zorginstituut Nederland (ZIN)

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarmee wordt gewaarborgd dat iedereen die recht heeft op zorg het ook krijgt.

De taken van het ZIN zijn onder andere: het adviseren van de minister van VWS, het verdelen van premiegeld onder de zorgverzekeraars en het bevorderen van de kwaliteit van zorg.

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
Zorgcowboys
26 augustus 2022

Vijf jaar procederen voor een teleurstellende schikking: zo moeilijk is het om zorgfraude aan te pakken (update 1 september)

Judith Spanjers
26