2021

Hoe kon het inhuren van zzp’ers uitgroeien tot een financieel miljoenenrisico voor bedrijven en overheden?

25
Wilbert Geijtenbeek

Wilbert Geijtenbeek

Met slechts zestien medewerkers en een kantoortje aan de Amsterdamse Keizersgracht was TCP een bescheiden start-up. Maar door dit administratiekantoor stroomde jaarlijks meer dan 140 miljoen euro, waarmee honderden zzp’ers van ING werden betaald. Tot TCP plotseling omviel door één wanbetaler en de risico’s bloot kwamen te liggen die freelancers lopen als zij opdrachten doen voor multinationals. Het faillissement is vandaag exact twee jaar geleden. Wat heeft de markt ervan geleerd?

2020

Noodsteun voor zzp’ers

Opinie
85
Hans Baaij

Hans Baaij

Dat veel zzp’ers acuut zonder inkomsten zitten nu het culturele en sociale leven tot stilstand is gekomen en thuisblijven en -werken het devies is, staat buiten kijf. Mooi dat de regering geld voor deze mensen uittrekt, betoogt Hans Baaij. Maar als fiscaal jurist verbaast hij zich over het algemene karakter en de aanpak van de maatregel. Dat had intelligenter gekund, stelt hij.

Hoe behoeden we onze flexwerkeconomie voor de coronacrisis?

Analyse
49
Thomas Bollen

Thomas Bollen

De economie draait niet alleen op bedrijven met vaste werknemers. Nederland telt 2 miljoen zzp’ers en tijdelijke arbeidskrachten. Zij worden buitenproportioneel getroffen door de coronacrisis. Follow the Money analyseert de belangrijkste noodmaatregelen van het kabinet. Zullen ze toereikend zijn, ook voor deze groep? En wat zit er nog meer in het vat?

2019

Het jarenlange gesteggel over zzp’ers

Opinie
46
Hans Baaij

Hans Baaij

De overheid weet nog altijd niet goed hoe ze belastingtechnisch en arbeidsrechtelijk met zzp’ers om moet gaan. Hans Baaij verrast dat niet dat het tussen de overheid en zzp’ers niet wil vlotten: commentaar van de uitvoerders van de wrakke wet- en regelgeving wordt steevast genegeerd. Baaij heeft een voorstel.

2018

Zorgen voor naleving van de cao’s is Sisyphusarbeid

23
Arjan van der Linden

Arjan van der Linden

Maandenlang onderhandelen vakbonden en werkgevers over collectieve arbeidsovereenkomsten. Maar daarna is toezicht houden op al die moeizaam tot stand gekomen afspraken erg moeilijk. Kwaadwillende werkgevers krijgen amper boetes. Hoe vaak worden cao's ontdoken?

2017

Je bent burger, geen consument

Opinie
30
Gastauteur

Gastauteur

We zien elkaar tegenwoordig niet meer als mens, maar vooral als klant of leverancier. Gastauteurs Rob Okhuijsen en Camiel Selker houden een pleidooi voor dienstbaar burgerschap.

Mantelzorg op z’n Zwitsers

Opinie
21
Gastauteur

Gastauteur

De pensioenwereld verkocht lange tijd het idee dat we een leuk leven beginnen als we eenmaal met pensioen gaan. Met de groei van het nieuwe werken, deeltijdwerken, (flex)werken en zzp’en kan de bevrijding van een vaste baan echter niet langer de belofte zijn van een pensioenregeling, betoogt gastauteur Ada van Dijk. Wat dan wel?

Flexibilisering op de arbeidsmarkt eist een hoge tol

21
Ben Ligteringen

Ben Ligteringen

De toenemende flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt is voor menig werkgever een zegen, maar kent vele schaduwzijden: toenemende tweedeling tussen vaste en flexibele werknemers qua beloning en bestaanszekerheid, grote onderverzekering wat betreft pensioen en arbeidsongeschiktheid en een steeds grotere groep zelfstandigen die minder verdient dan het minimumloon. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En wat valt eraan te doen?

2016

Blok: bij een inkomensdaling moet de corporatie de huur niet terugschroeven

Opinie
20
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Scheefhuurders die te maken hebben met een structurele inkomensdaling, hebben aan hun goede jaren een hoge huur overgehouden. Dat is een gevolg van de inkomensafhankelijke huurverhogingen die de minister heeft ingevoerd. Zulke huurders moeten niet terug naar een lager huurniveau zegt de minister. Is dat een houdbare stelling?

Veel zzp'ers zijn helemaal geen ondernemer

Opinie
19
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Tegenwoordig noemt iedereen zich entrepreneur. Columnist Michiel Werkman constateert dat veel bankiers — nadat zij zijn wegbezuinigd — zzp'er worden. Maar of hun veronderstelde ondernemerschap echt bevlogen is, wordt door Werkman betwijfeld.

2015

Bijzonder Beheer: actieve euthanasie ligt op de loer

Opinie
95
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Michiel Werkman laat zien hoe de afdelingen Bijzonder Beheer van banken hun zorgplicht niet waarmaken. 'Het is een veldhospitaal. En soms een slachthuis.'

2014

ZZP’er versterken maar niet betuttelen

Opinie
31
Robin Fransman

Robin Fransman

Marcel Canoy en Robin Fransman vragen zich af waar het evenwicht tussen volledig flexibele arbeidsmarkten en meer rigide arbeidsverhoudingen ligt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet een negatieve spiraal komen waarbij een groeiend aantal zelfstandigen in een race to the bottom terecht komen?

ZZP: beter dan slavernij

Opinie
46
Robin Fransman

Robin Fransman

De onderkant van de ZZP markt bedreigt ons allemaal. Het zorgt voor dalende inkomens, deflatie en uitholling van de belastinggrondslag. Het leidt tot een moderne vorm van slavernij, maar dan beter. Althans, beter voor de Slavendrijver. Zoals Uber.

Zelfstandige Zonder Poen

Opinie
16
Robin Fransman

Robin Fransman

Columnist Robin Fransman maakt zich boos over de schijn ZZP'er.

ZZP
2013

Red de ZZP'er! Schaf de zelfstandigenaftrek af

Opinie
10
Robin Fransman

Robin Fransman

Robin Fransman legt uit waarom de zelfstandigenaftrek vooral werkgevers ten goede komt. Het afschaffen van deze aftrekpost is goed voor de schatkist en voor ZZP'ers zelf.

2012

ZZP-ers alsnog de klos

15
Redactie

Redactie

Zelfstandig ondernemers met een laag inkomen zijn alsnog de sigaar, blijkt uit het regeerakkoord. Met dank aan de PvdA.

2011

Nieuwe verzekeraar GoedGenoeg springt in ZZP-gat

1
Redactie

Redactie

Zelfstandigen Zonder Personeel kunnen zich met de speciale modules "Dood gaan", "Ernstig Ziek Worden" en "Ongeval Krijgen" eindelijk fatsoenlijk verzekeren.